Chậu cây cỏ xù trái tim đính cúc dừa

Chậu cây cỏ xù trái tim đính cúc dừa

90.000₫

Mô tả ngắn:

Chậu cây cỏ xù trái tim đính cúc dừa, kèm hoa đá, cỏ xíu trang trí. Kích thước: 7x19cm.

Chậu cây cỏ xù trái tim đính cúc dừa, kèm hoa đá, cỏ xíu trang trí.

Kích thước: 7x19cm.