Chân nến sắt kiểu cành cây và bướm trắng

Chân nến sắt kiểu cành cây và bướm trắng

190.000₫

Mô tả ngắn:

Chân nến sắt kiểu cành cây và bướm trắng. KT: 37x17x10cm. Chất liệu: Sắt sơn trắng.

Chân nến sắt kiểu cành cây và bướm trắng.

KT: 37x17x10cm.

Chất liệu: Sắt sơn trắng.