Cắt tóc cho bé tiện dụng gồm lưỡi cắt thưa và cắt tỉa

Cắt tóc cho bé tiện dụng gồm lưỡi cắt thưa và cắt tỉa

30.000₫

Mô tả ngắn:

Cắt tóc cho bé tiện dụng gồm lưỡi cắt thưa và cắt tỉa, sử dụng lưỡi cắt dạng banh xa lam. Kích thước 14.5x3.5cm.

Cắt tóc cho bé tiện dụng gồm lưỡi cắt thưa và cắt tỉa, sử dụng lưỡi cắt dạng banh xa lam.

Kích thước 14.5x3.5cm.