Bóng sponge biểu diễn ảo thuật

Bóng sponge biểu diễn ảo thuật

15.000₫

Mô tả ngắn:

Bóng sponge biểu diễn ảo thuật với nhiều ứng dụng: làm biến mất bóng, làm thêm bóng... Đây là đạo cụ không thể thiếu khi tham gia ảo thuật, có thể sử dụng biểu diễn trên sân khấu hay biểu diễn đường phố. Dễ dàng mang theo mọi nơi, sử dụng mọi lúc. Màu sắc: đỏ, đường kính 4cm. Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=ZcKOKCZMN2s

Bóng sponge biểu diễn ảo thuật với nhiều ứng dụng: làm biến mất bóng, làm thêm bóng... Đây là đạo cụ không thể thiếu khi tham gia ảo thuật, có thể sử dụng biểu diễn trên sân khấu hay biểu diễn đường phố. Dễ dàng mang theo mọi nơi, sử dụng mọi lúc.

Màu sắc: đỏ, đường kính 4cm.

Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=ZcKOKCZMN2s