Bờm bản nhỏ đính hạt hình chiếc lá kiêu xa

Bờm bản nhỏ đính hạt hình chiếc lá kiêu xa

55.000₫

Mô tả ngắn:

Bờm bản nhỏ đính hạt hình chiếc lá kiêu xa. Màu sắc hạt: đen, xanh lam.

Bờm bản nhỏ đính hạt hình chiếc lá kiêu xa. Màu sắc hạt: đen, xanh lam.