Bộ vòng gỗ dán tường hình lục lăng

Bộ vòng gỗ dán tường hình lục lăng

85.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ vòng gỗ dán tường hình lục lăng, vòng gỗ dán trang trí với 5 hình to nhỏ, hình to nhất 16x16cm. Màu sắc: đỏ, trắng, đen.

Bộ vòng gỗ dán tường hình lục lăng, vòng gỗ dán trang trí với 5 hình to nhỏ, hình to nhất 16x16cm.

Màu sắc: đỏ, trắng, đen.