Bộ tượng trang trí mẫu đôi linh dương sừng bạc

Bộ tượng trang trí mẫu đôi linh dương sừng bạc

890.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ tượng trang trí mẫu đôi linh dương sừng bạc. Kích thước: 8*21*42cm và 8*20*31cm.

Bộ tượng trang trí mẫu đôi linh dương sừng bạc.

Kích thước: 8*21*42cm và 8*20*31cm.