Bộ tượng gỗ 2 bé mặc áo lính thủy

Bộ tượng gỗ 2 bé mặc áo lính thủy

190.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ tượng gỗ 2 bé mặc áo lính thủy bày tủ, kệ, giá sách. Kích thước 1 bé: 20x5.5cm.

Bộ tượng gỗ 2 bé mặc áo lính thủy bày tủ, kệ, giá sách.

Kích thước 1 bé: 20x5.5cm.