Bộ tượng 2 bé mặc áo lính thủy đáng yêu

Bộ tượng 2 bé mặc áo lính thủy đáng yêu

195.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ tượng 2 bé mặc áo lính thủy đáng yêu với thân hình tròn trĩnh, nụ cười ngộ ngĩnh. Kích thước 1 bé: 8x15cm.

Bộ tượng 2 bé mặc áo lính thủy đáng yêu với thân hình tròn trĩnh, nụ cười ngộ ngĩnh.

Kích thước 1 bé: 8x15cm.