Bộ trò chơi Mix n match

Bộ trò chơi Mix n match

40.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ trò chơi Mix n match - trò chơi theo nhóm từ 2 - 4 người giúp luyện nhanh tay nhanh mắt, tư duy logic. Người chơi đổ 3 quân xúc xắc, ai nhanh mắt nhìn hình là gộp của 3 hình ở 3 quân xúc xắc (khung viền, màu nền, hình ảnh) sẽ chọn hình trong thẻ nhanh trước, dán quân tròn màu sắc của mình vào hình đó. Cuối cuộc chơi, ai tìm nhanh được nhiều hình hơn sẽ chiến thắng.

Bộ trò chơi Mix n match - trò chơi theo nhóm từ 2 - 4 người giúp luyện nhanh tay nhanh mắt, tư duy logic.

Người chơi đổ 3 quân xúc xắc, ai nhanh mắt nhìn hình là gộp của 3 hình ở 3 quân xúc xắc (khung viền, màu nền, hình ảnh) sẽ chọn hình trong thẻ nhanh trước, dán quân tròn màu sắc của mình vào hình đó. Cuối cuộc chơi, ai tìm nhanh được nhiều hình hơn sẽ chiến thắng.