Bộ sứ đựng gia vị 4 món màu trắng

Bộ sứ đựng gia vị 4 món màu trắng

175.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ sứ đựng gia vị 4 món màu trắng với tên bình được in sẵn giúp bạn không nhầm lẫn khi sử dụng. Kích thước: lọ rót 9x16.5cm, lọ rắc 5x7.5cm.

Bộ sứ đựng gia vị 4 món màu trắng với tên bình được in sẵn giúp bạn không nhầm lẫn khi sử dụng.

Kích thước: lọ rót 9x16.5cm, lọ rắc 5x7.5cm.