Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu xe ô tô cổ DJ074

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu xe ô tô cổ DJ074

50.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu xe ô tô cổ. HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu xe ô tô cổ.

HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.