Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu xe máy thùng DJ078

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu xe máy thùng DJ078

55.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu xe máy thùng. HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu xe máy thùng.

HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.