Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu xe Jeep DJ054

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu xe Jeep DJ054

40.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu xe Jeep. HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đính kèm.

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu xe Jeep.

HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đính kèm.