Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu xe cần xúc DJ066

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu xe cần xúc DJ066

50.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu xe cần xúc với cần có thể chuyển động được. HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu xe cần xúc với cần có thể chuyển động được.

HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.