Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu thuyền rồng cánh sóng DJ080

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu thuyền rồng cánh sóng DJ080

70.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu thuyền rồng cánh sóng. HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu thuyền rồng cánh sóng.

HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.