Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu thuyền buồm Viking DJ085

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu thuyền buồm Viking DJ085

105.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu thuyền buồm Viking. HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu thuyền buồm Viking.

HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.