Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu thuyền buồm Hanseatic trung cổ DJ089

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu thuyền buồm Hanseatic trung cổ DJ089

105.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu thuyền buồm Hanseatic trung cổ. HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu thuyền buồm Hanseatic trung cổ.

HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.