Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu súng ngắn DJ114

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu súng ngắn DJ114

50.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu súng ngắn. HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu súng ngắn.

HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.