Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu súng ngắm tỉa DJ115

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu súng ngắm tỉa DJ115

50.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu súng ngắm tỉa. HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu súng ngắm tỉa.

HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.