Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu phi cơ 2 tầng cánh DJ094

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu phi cơ 2 tầng cánh DJ094

35.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu phi cơ 2 tầng cánh. HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu phi cơ 2 tầng cánh.

HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.