Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu máy xúc DJ064

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu máy xúc DJ064

55.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu máy xúc. HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp lại theo hướng dẫn đi kèm.

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu máy xúc.

HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp lại theo hướng dẫn đi kèm.