Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu máy bay chiến đấu DJ154

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu máy bay chiến đấu DJ154

35.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu máy bay chiến đấu phỏng theo mẫu máy bay F15. HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đính kèm.

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu máy bay chiến đấu phỏng theo mẫu máy bay F15.

HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đính kèm.