Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu máy bay 3 tầng cánh DJ099

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu máy bay 3 tầng cánh DJ099

35.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu máy bay 3 tầng cánh. HDSD: tách miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đính kèm.

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu máy bay 3 tầng cánh.

HDSD: tách miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đính kèm.