Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu chú ngựa DJ001

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu chú ngựa DJ001

35.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu chú ngựa. HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu chú ngựa.

HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.