Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu chú dế DJ152

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu chú dế DJ152

35.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu chú dế. HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đính kèm.

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu chú dế.

HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đính kèm.