Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu chim công DJ020

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu chim công DJ020

35.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu chim công. Bạn có thể tô màu cho mô hình thêm sinh động. HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.

Bộ lắp ghép mô hình gỗ 3D mẫu chim công. Bạn có thể tô màu cho mô hình thêm sinh động.

HDSD: tách các miếng ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.