Bộ lắp ghép gỗ mô hình 3D mẫu thủy phi cơ DJ095

Bộ lắp ghép gỗ mô hình 3D mẫu thủy phi cơ DJ095

35.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ lắp ghép gỗ mô hình 3D mẫu thủy phi cơ. HDSD: tách các mảnh ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.

Bộ lắp ghép gỗ mô hình 3D mẫu thủy phi cơ.

HDSD: tách các mảnh ghép chi tiết từ bảng tấm ghép và ráp theo hướng dẫn đi kèm.