Bộ đồ chơi xúc cát kèm xô và bình tưới

Bộ đồ chơi xúc cát kèm xô và bình tưới

55.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ đồ chơi xúc cát cho bé thỏa thích vầy nước và cát bãi biển. Bộ có thể sử dụng thành bộ làm vườn. Bộ gồm: bình tưới, xô, cào, xẻng, rây lọc, khuôn hình cua cá.

Bộ đồ chơi xúc cát cho bé thỏa thích vầy nước và cát bãi biển. Bộ có thể sử dụng thành bộ làm vườn.

Bộ gồm: bình tưới, xô, cào, xẻng, rây lọc, khuôn hình cua cá.