Bộ bảng viết bút dạ và nam châm

Bộ bảng viết bút dạ và nam châm

30.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ sản phẩm gồm 1 bảng viết bằng sắt kích thước 15x10cm và 1 bút dạ và 1 nam châm hình Tom & Jerry.

Bộ sản phẩm gồm 1 bảng viết bằng sắt kích thước 15x10cm và 1 bút dạ và 1 nam châm hình Tom & Jerry.