Bộ bài ảo thuật chạy hoạt hình chọn quân bài đã rút

Bộ bài ảo thuật chạy hoạt hình chọn quân bài đã rút

50.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ bài ảo thuật chạy hoạt hình chọn quân bài đã rút: nhà ảo thuật chui vào súng thần công và bắn ra cùng bộ bài, chọn quân bài người chơi đã rút. Một cách độc đáo khác của trò ảo thuật tìm quân bài truyền thống. Thay vì ảo thuật gia rút ra, nhà ảo thuật hoạt hình sẽ tìm quân bài cho người chơi tham gia cùng. Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=fD0vuppQ1as

Bộ bài ảo thuật chạy hoạt hình chọn quân bài đã rút: nhà ảo thuật chui vào súng thần công và bắn ra cùng bộ bài, chọn quân bài người chơi đã rút.

Một cách độc đáo khác của trò ảo thuật tìm quân bài truyền thống. Thay vì ảo thuật gia rút ra, nhà ảo thuật hoạt hình sẽ tìm quân bài cho người chơi tham gia cùng.

 

Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=fD0vuppQ1as