Bộ 6 khung ảnh giấy hình thú ngộ nghĩnh kèm dây treo và kẹp gỗ

Bộ 6 khung ảnh giấy hình thú ngộ nghĩnh kèm dây treo và kẹp gỗ

35.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ 6 khung ảnh giấy hình thú ngộ nghĩnh kèm dây treo và kẹp gỗ sắc màu. Kích thước 1 khung: 12.5 x 8cm, kích thước lòng khung để ảnh: 4.7x6.5cm

Bộ 6 khung ảnh giấy hình thú ngộ nghĩnh kèm dây treo và kẹp gỗ sắc màu.

Kích thước 1 khung: 12.5 x 8cm, kích thước lòng khung để ảnh: 4.7x6.5cm