Bộ 4 vòng tròn sắt biểu diễn ảo thuật

Bộ 4 vòng tròn sắt biểu diễn ảo thuật

45.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ 4 vòng tròn sắt biểu diễn ảo thuật: lồng các vòng, tách vòng một cách dễ dàng dưới đôi tay khéo léo của ảo thuật gia. Đường kính 1 vòng: 10cm. Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=d_SYC0kdhU0

Bộ 4 vòng tròn sắt biểu diễn ảo thuật: lồng các vòng, tách vòng một cách dễ dàng dưới đôi tay khéo léo của ảo thuật gia.

Đường kính 1 vòng: 10cm.

Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=d_SYC0kdhU0