Bộ 3 cốc ma thuật không đáy

Bộ 3 cốc ma thuật không đáy

40.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ 3 cốc sắc màu ma thuật không đáy biểu diễn xuất hiện bóng xuyên cốc. Đặt úp 3 chiếc cốc xuống bàn, cho 1 quả bóng nhỏ lên 1 đáy 1 cốc rồi úp 2 cốc còn lại lên, khi nhấc cả 3 cốc, quả bóng đã nằm trên bàn, xuyên qua đáy cốc được đặt lên. Kích thước 1 cốc: 5x6cm. Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=Hgm4wZCACYg

Bộ 3 cốc sắc màu ma thuật không đáy biểu diễn xuất hiện bóng xuyên cốc. Đặt úp 3 chiếc cốc xuống bàn, cho 1 quả bóng nhỏ lên 1 đáy 1 cốc rồi úp 2 cốc còn lại lên, khi nhấc cả 3 cốc, quả bóng đã nằm trên bàn, xuyên qua đáy cốc được đặt lên.

Kích thước 1 cốc: 5x6cm.

Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=Hgm4wZCACYg