Bộ 3 chú vịt gỗ bày trang trí

Bộ 3 chú vịt gỗ bày trang trí

245.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ 3 chú vịt gỗ bày trang trí với các kích thước: 13x16cm, 8x19cm, 8x22cm.

Bộ 3 chú vịt gỗ bày trang trí với các kích thước: 13x16cm, 8x19cm, 8x22cm.