Bộ 12 sinh vật bằng gỗ thông có nam châm

Bộ 12 sinh vật bằng gỗ thông có nam châm

20.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ 12 sinh vật bằng gỗ thông có nam châm. Hình các con vật xinh xắn. Chiều cao: 3-6cm.

Bộ 12 sinh vật bằng gỗ thông có nam châm. Hình các con vật xinh xắn.

Chiều cao: 3-6cm.