Bộ 10 khung ảnh giấy hình vuông kèm dây treo và kẹp gỗ

Bộ 10 khung ảnh giấy hình vuông kèm dây treo và kẹp gỗ

40.000₫

Mô tả ngắn:

Bộ 10 khung ảnh giấy hình vuông kèm dây treo và kẹp gỗ. Kích thước 1 khung: 9 x 9cm, kích thước khung để ảnh: 4.5x6cm

Bộ 10 khung ảnh giấy hình vuông kèm dây treo và kẹp gỗ.

Kích thước 1 khung: 9 x 9cm, kích thước khung để ảnh: 4.5x6cm