Bình thủy tinh hình tháp Elfen

Bình thủy tinh hình tháp Elfen

30.000₫

Mô tả ngắn:

Bình thủy tinh hình tháp Elfen dùng làm bình cắm hoa hay đựng sao giấy, đựng hạt trang trí. Bình có 2 size: - Bình nhỏ 13x5cm, miệng 1cm. Giá 25.000đ. - Bình to 28x8cm, miệng 2cm. Giá 45.000đ.

Bình thủy tinh hình tháp Elfen dùng làm bình cắm hoa hay đựng sao giấy, đựng hạt trang trí.

Bình có 2 size:

- Bình nhỏ 13x5cm, miệng 1cm. Giá 25.000đ.

- Bình to 28x8cm, miệng 2cm. Giá 45.000đ.