Bình sứ trụ tròn vân chìm hình thoi

Bình sứ trụ tròn vân chìm hình thoi

95.000₫

Mô tả ngắn:

Bình sứ trụ tròn vân chìm hình thoi. Kích thước: 11x22cm. Màu sắc: đen, trắng.

Bình sứ trụ tròn vân chìm hình thoi.

Kích thước: 11x22cm.

Màu sắc: đen, trắng.