Bình ly thủy tinh bầu tròn miệng vát

Bình ly thủy tinh bầu tròn miệng vát

80.000₫

Mô tả ngắn:

Bình ly thủy tinh bầu tròn miệng vát để cắm hoa, trồng cây hay làm tiểu cảnh, thủy sinh... trang trí. Kích thước: cao 15cm, đường kính 12cm.

Bình ly thủy tinh bầu tròn miệng vát để cắm hoa, trồng cây hay làm tiểu cảnh, thủy sinh... trang trí.

Kích thước: cao 15cm, đường kính 12cm.