Bảng gỗ treo mẫu 2 bạn quấn khăn BG033

Bảng gỗ treo mẫu 2 bạn quấn khăn BG033

135.000₫

Mô tả ngắn:

Bảng gỗ treo mẫu 2 bạn quấn khăn love you so much. Kích thước: 20x20cm. Nhận vẽ bảng gỗ, bảng tên phòng theo yêu cầu.

Bảng gỗ treo mẫu 2 bạn quấn khăn love you so much.

Kích thước: 20x20cm.

Nhận vẽ bảng gỗ, bảng tên phòng theo yêu cầu.