Bảng gỗ treo cửa phòng toilet mẫu hình cây mã BG002

Bảng gỗ treo cửa phòng toilet mẫu hình cây mã BG002

120.000₫

Mô tả ngắn:

Bảng gỗ treo cửa phòng toilet mẫu hình cây mã BG002. Màu sắc: nền trắng. Kích thước: 13x19cm.

Bảng gỗ treo cửa phòng toilet mẫu hình cây mã BG002.

Màu sắc: nền trắng.

Kích thước: 13x19cm.