Bảng gỗ treo cửa mẫu heo đi tắm BG038

Bảng gỗ treo cửa mẫu heo đi tắm BG038

130.000₫

Mô tả ngắn:

Bảng gỗ treo cửa mẫu heo đi tắm đáng yêu với chữ Bathroom. Bảng vẽ sơn dầu không trôi nước. Kích thước: 20x20cm. Có thể đặt thay đổi chữ, màu nền theo ý riêng.

Bảng gỗ treo cửa mẫu heo đi tắm đáng yêu với chữ Bathroom.

Bảng vẽ sơn dầu không trôi nước.

Kích thước: 20x20cm.

Có thể đặt thay đổi chữ, màu nền theo ý riêng.