Bảng gỗ treo cửa mẫu chim ú đi toilet BG024

Bảng gỗ treo cửa mẫu chim ú đi toilet BG024

120.000₫

Mô tả ngắn:

Bảng gỗ treo cửa mẫu chim ú đi toilet với khẩu hiệu Keep the toilet clean. Shop nhận làm bảng gỗ treo theo yêu cầu riêng. Kích thước: 20x17cm.

Bảng gỗ treo cửa mẫu chim ú đi toilet với khẩu hiệu Keep the toilet clean.

Shop nhận làm bảng gỗ treo theo yêu cầu riêng.

Kích thước: 20x17cm.