Bảng gỗ đen nhỏ treo cửa phòng

Bảng gỗ đen nhỏ treo cửa phòng

15.000₫

Mô tả ngắn:

Bảng gỗ đen nhỏ treo cửa phòng viết thông báo. Kích thước: 18.5x8x0.3cm.

Bảng gỗ đen nhỏ treo cửa phòng viết thông báo.

Kích thước: 18.5x8x0.3cm.