Bảng gỗ đen 2 mặt treo 25x35cm

Bảng gỗ đen 2 mặt treo 25x35cm

50.000₫

Mô tả ngắn:

Bảng gỗ đen dùng được 2 mặt đều sơn đen để viết phấn. Bảng làm viền lượn sóng cách điệu. Bảng dùng viết welcome của ra vào, menu, note ở phòng... Kích thước: 35x25cm x dày 3mm.

Bảng gỗ đen dùng được 2 mặt đều sơn đen để viết phấn.

Bảng làm viền lượn sóng cách điệu.
Bảng dùng viết welcome của ra vào, menu, note ở phòng...
Kích thước: 35x25cm x dày 3mm.