Bảng điện tử thông minh 2 mặt với 7 thẻ học Anh - Việt

Bảng điện tử thông minh 2 mặt với 7 thẻ học Anh - Việt

115.000₫

Mô tả ngắn:

Bảng điện tử thông minh 2 mặt với 7 thẻ học cho bé. Mặt sau là bảng trắng kèm bút và xóa giúp bé tiếp thu tốt hơn, bố mẹ cùng học cùng chơi với bé. Bảng gồm các thẻ nội dung tiếng Anh và tiếng Việt: Chữ cái, động vật, trái cây, nghề nghiệp. Chỉ cần lắp thẻ học vào bảng, ấn nút nội dung thẻ là bắt đầu sử dụng được. Bé chỉ cần hướng dẫu 2-3 lần là có thể tự học được 1 mình. ...

Bảng điện tử thông minh 2 mặt với 7 thẻ học cho bé. Mặt sau là bảng trắng kèm bút và xóa giúp bé tiếp thu tốt hơn, bố mẹ cùng học cùng chơi với bé.

Bảng gồm các thẻ nội dung tiếng Anh và tiếng Việt: Chữ cái, động vật, trái cây, nghề nghiệp. Chỉ cần lắp thẻ học vào bảng, ấn nút nội dung thẻ là bắt đầu sử dụng được. Bé chỉ cần hướng dẫu 2-3 lần là có thể tự học được 1 mình.