Ảo thuật úp ngược cốc nước không chảy

Ảo thuật úp ngược cốc nước không chảy

55.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật úp ngược cốc nước không chảy. Nước vẫn sóng sánh dưới miệng cốc úp ngược tài tình. Ảo thuật gia rót nước vào cốc, tay biểu diễn phù phép cốc nước rồi úp ngược cốc nước, nước không bị chảy ra ngoài. Ảo thuật gia lại phù phép quay ngược cốc nước lại như cũ và uống ngon lành :) Mua sản phẩm để được sở hữu bí kíp thành ảo thuật gia một cách dễ dàng.

Ảo thuật úp ngược cốc nước không chảy. Nước vẫn sóng sánh dưới miệng cốc úp ngược tài tình.

Ảo thuật gia rót nước vào cốc, tay biểu diễn phù phép cốc nước rồi úp ngược cốc nước, nước không bị chảy ra ngoài. Ảo thuật gia lại phù phép quay ngược cốc nước lại như cũ và uống ngon lành :)

Mua sản phẩm để được sở hữu bí kíp thành ảo thuật gia một cách dễ dàng.