Ảo thuật tờ báo giữ nước

Ảo thuật tờ báo giữ nước

30.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật tờ báo giữ nước: rót nước vào tờ báo, gấp lại, nước ko bị chảy ra, bục tờ báo, mở tờ báo ra và đổ nước lại vào cốc.

Ảo thuật tờ báo giữ nước: rót nước vào tờ báo, gấp lại, nước ko bị chảy ra, bục tờ báo, mở tờ báo ra và đổ nước lại vào cốc.