Ảo thuật thẻ bài đổi màu

Ảo thuật thẻ bài đổi màu

30.000₫

Mô tả ngắn:

Ảo thuật gia biến đổi màu sắc các thẻ bài nhanh chóng trước sự ngạc nhiên của khán giả.

Ảo thuật gia biến đổi màu sắc các thẻ bài nhanh chóng trước sự ngạc nhiên của khán giả.